Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsenpraktijk

Met ruim 500 afbeeldingen in kleur

In de voetsporen van het enorme succes van het Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk is eindelijk het tweede deel verschenen: Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Met ruim 500 prachtig geïllustreerde pagina's met de nieuwste inzichten in diagnostische verrichtingen in uw praktijk. Met talloze verklarende en instruerende foto's en tekeningen.

Diagnostiek is één van de hoekstenen van de huisartsgeneeskunde en een cruciale stap voor het verdere behandeltraject. Voor een adequate diagnose heeft de huisarts soms al voldoende aan een goede anamnese. Vaak is echter lichamelijk onderzoek nodig, eventueel aangevuld met laboratoriumdiagnostiek, beeldvormend onderzoek of funtionele testen. In de praktijk blijkt dat huisartsen deze diagnostische verrichtingen verschillend uitvoeren, wat de betrouwbaarheid van de uitkomsten niet altijd ten goede komt.

 

nhglogo.png

NHG-leden kunnen dit boek voor een ledenprijs van € 110,50 bestellen. Vult u bij het afronden van uw bestelling de code NHG201620 in.

 

Dit rijk geïllustreerde standaardwerk biedt de huisarts houvast bij het correct en onderbouwd uitvoeren van een groot aantal diagnostische verrichtingen. Het beschrijft duidelijke indicaties en biedt een zorgvuldige beschrijving en visualisering van de uitvoering. Hierbij zijn uiteraard de NHG-standaarden en de context van de huisartsenpraktijk als uitgangspunt genomen. Na lezing en oefening zijn de meeste verrichtingen verantwoord in de dagelijkse praktijk toe te passen. De beschrijving van de verrichtingen worden begeleid door ruim 500 afbeeldingen in kleur en worden volgens een heldere, vaste structuur behandeld: achtergronden, indicaties, instrumentarium en materialen, uitvoering, complicaties, uitslag en interpretatie, checklist uitvoering en literatuur.

Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsenpraktijk is een onmisbaar naslagwerk voor de huisarts en de AIOS. het is een praktisch hulpmiddel bij het repeteren en uitbreiden van diagnostische vaardigheden, het toetsen van routines, het maken van taakafspraken met de assistente en het op orde houden van het instrumentarium. De overzichtelijke foto's en tekeningen houden de huisarts een spiegel voor en inspireren tot het aanleren en perfectioneren van alledaagse en minder alledaagse diagnostiek in de huisartsenpraktijk.

Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsenpraktijk is een coproductie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Prelum Uitgevers.

Over de auteur

Redactie:

C.J. in ‘t Veld
Kees in ‘t Veld heeft van 1977 tot 1981 als tropenarts in Oeganda gewerkt. Na terugkeer vestigde hij zich als huisarts in Brielle. Vanaf 1993 werkte hij naast de praktijk bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) op de afdeling Implementatie. Van 1999 tot 2010 was hij hoofd van deze afdeling.

Dr. A.N. Goudswaard
Lex Goudswaard is sinds 1983 als huisarts gevestigd in Houten. In 1994 trad hij in dienst van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) als wetenschappelijk medewerker op de afdeling Richtlijnontwikkeling. Van 2004 tot 2012 was hij hoofd van deze afdeling.

Dr. R.F. Dijkstra
Rob Dijkstra was tropenarts in Tanzania en promoveerde na terugkeer op de implementatie van diabetesrichtlijnen. Hij is huisarts in Overasselt en werkt sinds 2007 bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Vanaf 2010 is hij hoofd van de afdeling Implementatie.

Auteurs:

Dr. M.J.P. van Avendonk, R.M. Backus, M.E.J.M. Baggen, Dr. J.C. Bakx, M.P.J. Beeres, R.P.H. Beijaert, J.A.G. van Bemmel, Prof. dr. J.J. van Binsbergen, Dr. M.H. Blanker, Dr. A.J.P. Boeke, Dr. L.J. de Boer, J.K.W. den Boer, L.J. Boomsma, M.M.J.M. Brassé, Dr. M.H.E. Bruins Slot, Dr. P.A.J. Buis, Dr. J.W.L. Cals, K. Damen, A. Dekker, Dr. F. Dekker, Dr. J.H. Dekker, J. Dros, Dr. J.A.H. Eekhof, C.M.M. Emaus, H.E. Fokke, Dr. A. Frima Dr. G.J. Geersing, M.G. van Gelderen, Dr. J.J.X.R. Geraets, Dr. W.K. van der Heide, J.P. van der Heijden, Dr. R.M. Hopstaken, M. Hugenholtz, F.A. Jacobi, Dr. P.G.H. Janssen, Dr. H.J.E.M. Janssens, R.M. de Jong, A.J. Klein Ikkink, M.A. Klomp, Dr. A. Knuistingh Neven, J.R. van der Laan, Prof. dr. A.L.M. Lagro-Janssen, Dr. Y.D. van Leeuwen, M.N. Luning-Koster, P. Leusink, S.M.J. van Manen, J.B. van Nispen, Prof. dr. M.E. Numans, Dr. W. Opstelten, Dr. M. Perry, B. van Pinxteren, Dr. F.H. Rutten, Dr. W.E.M. Spinnewijn, T.A. Steenkamer, Dr. B. Terluin, Dr. W. Verstappen, Dr. R.I.F. van der Waal, J. de Waard, Dr. E.M. van Weel-Baumgarten, Dr. G.M. van der Weele, Prof. dr. H.C.P.M. van Weert en Dr. J.C. Winters.

Recensie

 

"Het boek behandelt diagnostische verrichtingen per tractus. Elk hoofdstuk is voorzien van vaak prachtige verklarende tekeningen en illustratieve foto’s. [...] Er staat van alles in: van heel gebruikelijk lichamelijk onderzoek tot onderzoek dat maar heel weinig huisartsen doen. [...] Gedegen en mooi." Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, januari 2013

Inhoud

1. Meten van de Body Mass Index en middelomtrek
2. Heuponderzoek bij verdenking op dysplastische heupontwikkeling
3. Onderzoek naar de ligging van de testes
4. Temperatuurmeting
5. Onderzoek naar meningeale prikkeling
6. Echografie in de huisartsenpraktijk
7. Groeidiagrammen
8. CRP-sneltest
9. Hemoglobinebepaling bij anemie
10. Rectaal toucher
11. Open eliminatieprovocatie met koemelkeiwit
12. Proctoscopie en rectoscopie
13. Diagnostiek van Helicobacter pylori
14. Visusonderzoek
15. Diagnostisch refractioneren
16. Amslertest
17. Onderzoek met de spleetlamp
18. Fundoscopie
19. Otoscopie
20. Fluisterspraaktest
21. Stemvorkproeven
22. Screeningsaudiometrie
23. Tympanometrie
24. Diagnostiek van het obstructieve slaapapneusyndroom
25. Meten van de bloeddruk
26. 24-uurs ambulante bloeddrukmeting
27. Diagnostiek van verhoogde kans op hart- en vaatziekten
28. Meten van de centraal veneuze druk
29. Elektrocardiografie (ECG)
30. Diagnostiek van hartritmestoornissen met eventrecording
31. Meten van de enkel-armindex
32. D-dimeersneltesten en diagnostiek van veneuze trombose
33. Onderzoek naar natriuretische peptiden
34. Meten van de hartmerkstof troponine
35. Onderzoek van de schouder
36. Onderzoek van de elleboog
37. Onderzoek van hand en pols
38. Onderzoek van de knie
39. Onderzoek van de verzwikte enkel
40. Gewrichtspunctie bij jicht
41. Onderzoek van de onderste extremiteiten bij jonge kinderen
42. Proef van Lasègue
43. FAST-test bij verdenking CVA
44. Kiepproef van Dix-Hallpike
45. Head impulse-test (HIT)
46. Hoofdpijndagboek
47. Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL)
48. Onderzoek naar dementie
49. Onderzoek naar depressie
50. Onderzoek naar angst
51. Diagnostiek van ADHD
52. Rinoscopie
53. Spirometrie
54. CCQ-vragenlijst bij COPD
55. Percutane zuurstofsaturatiemeting (pulsoximetrie)
56. Test op kaarsvetfenomeen bij psoriasis
57. Huidpriktesten
58. Teleonderzoek en teleconsultatie
59. Biopsie van de huid
60. Criteria van Williams bij constitutioneel eczeem
61. Dermatoscopie
62. Diagnostiek met huidkweken
63. Kaliloog- (KOH-) onderzoek bij dermatomycose
64. Bloedsuikermeting
65. Internationale prostaatsymptoomscore (IPSS)
66. Prostaatonderzoek
67. Mictiedagboek
68. Onderzoek van de bekkenbodem
69. Urineonderzoek bij verdenking urineweginfectie
70. Cervixuitstrijkje
71. Progesteronbelastingtest
72. Postcoïtumtest
73. Diagnostiek bij fluor vaginalis
74. Seksuologische anamnese
75. Erectiedagboek
76. Spermaonderzoek
77. Diagnostiek van soa’s

Student? Vraag om een offerte*

Betaling na ontvangst

Gratis verzending*

Snelle levering

BESTELLEN
Onze prijs 130,00 euro
RedactieC.J. in 't Veld, dr. A.N. Goudswaard , dr. R.F. Dijkstra
TaalNederlands
ISBN9789085621171
Verschenenoktober 2012
Omvangca. 494 p.
MediumGebonden
VakgebiedenHuisartsgeneeskunde
Algemeen medisch