Jaarboek esthetische tandheelkunde 2009

deel 2

  • A. Dozic, H. Scholtanus
€ 99,00
5% studentenkorting Bestel twee verschillende Nederlandstalige voorgeschreven studieboeken en krijg 5% studentenkorting
Bekijk online exemplaar
Informatie
Beschrijving

Esthetische tandheelkunde is eigenlijk geen vakgebied op zich, maar is een integraal onderdeel van het hele scala aan tandheelkundige behandelingen. Alle deelgebieden in de tandheelkunde hebben te maken met esthetische aspecten: uitneembare en vaste prothetiek, implantologie, orthodontie, conserverende behandelingen, kaakchirurgie enz. Daarom ook in deze tweede uitgave van het Jaarboek esthetische tandheelkunde 2009 aandacht voor de verschillende aspecten van esthetische gebitsbehandelingen.

In 16 artikelen wordt u een fraai overzicht geboden van de meest recente ontwikkelingen. Zo neemt de vraag van patiënten naar esthetische tandheelkunde toe, maar die vraag wordt ook door zorgverleners gecreëerd. Moet de tandarts altijd maar op de zorgvraag van patiënten ingaan? Of moet de tandarts deze zorgvraag zelfs stimuleren? Preventie in de breedste zin is een groot goed in de (esthetische) tandheelkunde. Vaak is de iatrogene schade een oorzaak van moeilijk esthetisch herstel. Daarom is het voorkomen van deze schade, door zorgvuldig te plannen en te handelen, een belangrijke verantwoordelijkheid van de tandarts. De implantologie biedt unieke mogelijkheden voor de esthetisch herstel, maar in het front is het behalen van een fraai esthetisch resultaat een lastige opgave. Een van de toenemende problemen in de westerse wereld is de slijtage van gebitselementen. Veelal is de esthetiek van het front daarbij in het geding. Bij de behandeling van gebitsslijtage, hetzij met directe, hetzij met indirecte restauraties, is de beschikbare ruimte in verticale zin vaak een probleem. Ontwikkelingen op het materiaalkundige vlak gaan door. Composieten zijn zover ontwikkeld dat het goed mogelijk is de optische eigenschappen van tandweefsel te imiteren, mits de tandarts voldoende kennis heeft van deze eigenschappen en de juiste materialen kiest.

Jaarboek esthetische tandheelkunde 2009 is bedoeld voor tandartsen algemeen practici en tandarts-specialisten. Het boek is zeer fraai uitgevoerd met 405 klinische afbeeldingen, 51 röntgenfoto’s en 6 illustratieve tekeningen.

Inhoudsopgave

Opinie
1 Tandarts-zijn betekent meer dan voldoen aan de vraag van patienten: ethische aspecten van esthetische tandheelkundige behandelingen
Dentale en faciale harmonie
2 Essentiele aspecten van de kleur van natuurlijke gebitselementen en directe composietrestauraties
3 De invloed van volledige implantaatgedragen vaste prothesen op steun aan de bovenlip en esthetische eigenschappen van het onderste deel van het gezicht: eerste klinische bevindingen
Behandelplanning
4 Een gecompliceerde gebitsrehabilitatie bij een parodontaal gecompromitteerde patiente. Deel 1: diagnostiek en behandelplanning
5 Een gecompliceerde gebitsrehabilitatie bij een parodontaal gecompromitteerde patiente. Deel 2: behandeling en discussie
6 Langdurig behoud van een ogenschijnlijk kansloze tand: verslag van een casus
Restauraties met composiet
7 Klinische benadering van adhesieve frontrestauraties met behulp van composietveneers
Restauraties met keramiek
8 De cad/cam-brug vervaardigd met behulp van een composiet mock-up
Orthodontie
9 Orthodontische extrusie ter verbetering van de resultaten van restauratieve, parodontale en esthetische behandelingen
Implantologie
10 Vervanging van vier ontbrekende bovenincisieven door implantaten met normale of smalle hals: een analyse van behandelopties
11 Implantaten in de esthetische zone
12 Restauraties in de esthetische zone door middel van solitaire implantaten – moderne concepten voor optimalisering en behoud van de esthetiek van weke delen bij vervanging van ontbrekende elementen in gecompromitteerde situaties
13 Het herstellen van een verloren incisief door directe of uitgestelde plaatsing van implantaten in combinatie met alveolebehoud: verslag van twee casussen
14 Solitaire implantaatgedragen restauraties: esthetische factoren die van invloed zijn op de keuze tussen frontabutments van titanium of zirkoniumoxide
Gebitsslijtage
15 Adhesieve restauraties, centrale relatie en het principe van Dahl: minimaal invasieve behandelmethoden voor plaatselijke erosie van frontelementen
16 Toepassing van composiet bij de behandeling van gebitsslijtage

Review

"Dit jaarboek is een prachtige uitgave geworden. De talloze afbeeldingen in het boek laten een duidelijker beeld zien dan men normaal in de mond met het blote oog kan waarnemen. Daarbij staat het zo vol informatie en is het zo prettig leesbaar dat je erin blijft lezen en bladeren. Een traktatie voor de tandarts die op dit gebied uptodate wil blijven." (A. van Luijk, Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, november 2009)

"Alle artikel worden geïllustreerd met schitterende foto's. Daarmee biedt dit prachtge boek een beeld van wat er gebeurt in de esthetische tandheelkunde en kan bijdragen tot het bijstellen van de indicaties en de behandelmethoden in eigen praktijk." ( Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, november 2008)

"Naast alle jaarboeken een nieuw jaarboek? Ja, en wel eentje waarin niet platte, saaie tekst overheerst, maar een mooie grabbelton vol wetenswaardigs over fraaie tandheelkunde, van wereldbekende auteurs, soms overgenomen uit toonaangevende tijdschriften, en in de Nederlandse taal. [...] Het is een aantrekkelijk the proof of the pudding is in the eating-boek voor algemene practici, vanwaaruit de wandeltocht in diverse richtingen vervolgd kan worden." (Tandartspraktijk, juni 2008).

Productdetails
Uitgavejaar 2009
ISBN 9789085620549
Verschijningsdatum 1 feb. 2009
Omvang 237
Redactie A. Dozic, H. Scholtanus
Editie 1
Taal Nederlands

Scroll to top