Mondzorg bij mensen met een beperking

  • Dyonne Broers
€ 87,60
5% studentenkorting Bestel twee verschillende Nederlandstalige boeken en krijg 5% studentenkorting
Bekijk online exemplaar
Informatie
Beschrijving
De mondzorg bij bijzondere zorggroepen is in Nederland en België de afgelopen jaren sterk verbeterd. Toch kan het altijd nog beter. Nu steeds meer mensen met een beperking niet meer in instellingen leven wordt hun beroep op de 'gewone' tandarts en mondhygiënist groter. Dat maakt het essentiëler om als professional kennis op te doen over de tandheelkundige behandeling van mensen met een beperking. Voor hen is een mooie en gezonde mond extra belangrijk, omdat dat de bejegening door anderen verbetert. Een goede preventie verkleint de kans op problemen zoals pijn en ontsteking, die juist door mensen met een verstandelijke beperking slecht aangegeven kunnen worden.

Dit unieke boek Mondzorg bij mensen met een beperking geeft praktische informatie en uitgebreide casuïstiek over verschillende beperkingen en syndromen. Het bevat bovendien aanwijzingen voor het opstellen en uitvoeren van een goed behandelplan en een efficiënte behandelaanpak. De problematiek die het meest voorkomt in de gehandicaptenzorg en waarbij het van belang is dat het tandheelkundig team er kennis van heeft, wordt besproken.

Mondzorg bij mensen met een beperking is een praktische en onmisbare handleiding voor tandartsen algemeen practici, tandartsen-specialisten, mondhygiënisten en zij die hiervoor in opleiding zijn. Het boek is rijk geïllustreerd met 121 full colour afbeeldingen.

Over de auteur
Dyonne Broers (1968) is tandarts-angstbegeleiding en tandarts-gehandicaptenzorg. Ze is directeur zorg bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (sbt) te Amsterdam en is coördinator van de postinitiële masteropleiding tot tandarts-gehandicaptenzorg en opleider aan de postiniti?le masteropleiding tot tandarts-angstbegeleiding. Ze heeft diverse publicaties op haar naam staan, verzorgt cursussen en presentaties en heeft zitting in verschillende commissies en besturen.
Inhoudsopgave
Voorwoord
1 Gehandicaptenzorg
1.1 Inleiding
1.2 Woon- en ondersteuningsvormen
1.3 Schoolvormen
1.4 Vormen van dagbesteding of werk
1.5 Observatieklinieken
1.6 Disciplines
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
2 Soorten beperkingen
2.1 Verstandelijke beperking
2.2 Lichte verstandelijke beperking
2.3 Niet-aangeboren hersenletsel
2.4 Lichamelijke beperking
2.5 Ernstige meervoudige beperkingen (emb)
2.6 Neurologische aandoeningen
2.7 Zintuigstoornis
Samenvatting
Aanbevolen literatuur en naslagwerken
3 Communicatie
3.1 Inleiding
3.2 Algemeen
3.3 Spraakstoornissen
3.4 Totale communicatie
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
4 Probleemgedrag
4.1 Inleiding
4.2 Automutilatie
4.3 Voedingsproblemen
4.4 Rumineren
4.5 Pica
4.6 Agressie
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
5 Psychopathologie bij mensen met een verstandelijke beperking
5.1 Inleiding
5.2 Gedragsstoornis
5.3 Autismespectrumstoornissen
5.4 adhd
5.5 Schizofrenie
5.6 Depressieve stoornis
5.7 Angststoornissen
5.8 Persoonlijkheidsstoornissen
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
6 Tandheelkundige diagnostiek
6.1 Inleiding
6.2 Anamnese
6.3 Mondonderzoek
6.4 Aanvullend onderzoek
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
7 Tandheelkundige problemen
7.1 Inleiding
7.2 Cariës
7.3 Parodontale afwijkingen
7.4 Orthodontische afwijkingen
7.5 Endodontische afwijkingen
7.6 Gebitstraumata
7.7 Gebitsslijtage
7.8 Aangeboren gebitsafwijkingen
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
8 Tandheelkundige behandelmogelijkheden
8.1 Algemeen
8.2 Problemen, risico’s
8.3 Hulpmiddelen behandeling
8.4 Behandeltips
8.5 Preventie
8.6 Orthodontie
8.7 Behandeling van bruxisme
8.8 Behandeling van erosies
8.9 Behandeling van traumata
8.10 Prothetische voorzieningen
8.11 Behandeling van speekselproblemen
8.12 Behandeling van automutilatie
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
9 Behandelstrategie
9.1 Inleiding
9.2 Tandartsangst
9.3 Angstreducerende technieken
9.4 Gedragsbeïnvloeding
9.5 ‘Physical restraint’
9.6 Farmacotherapie
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
10 Medische problemen
10.1 Algemeen
10.2 Epilepsie
10.3 Gastro-oesofageale refluxziekte (gorz )
10.4 Slikstoornissen
10.5 Aspiratiepneumonie
10.6 Obesitas
10.7 Diabetes mellitus
10.8 Obstipatie
10.9 Medicatie
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
11 Specifieke aandoeningen en syndromen
11.1 Downsyndroom
11.2 Rettsyndroom
11.3 Fragiele-X-syndroom
11.4 Prader-willisyndroom
11.5 Angelmansyndroom
11.6 Tubereuze sclerosecomplex
11.7 Turnersyndroom
11.8 Epidermolysis bullosa
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
12 Ouderen met een beperking
12.1 Algemeen
12.2 Dementie
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
13 Allochtonen met een beperking
13.1 Verschillen tussen allochtonen en autochtonen met een beperking
13.2 Visie op beperkingen in niet-westerse culturen
13.3 Taalbarrières
13.4 Omgangsvormen
13.5 Adviezen voor het tandheelkundig team
Samenvatting
Aanbevolen literatuur
14 Scholingsmogelijkheden
Aanbevolen literatuur
Appendix
Relevante websites
Begrippen- en afkortingenlijst
Over de auteurs
Literatuurlijst
bijlage 1 Sociale/pedagogische vragenlijst
bijlage 2 Algemene richtlijn hypodontie
bijlage 3 Criteria volgens de DSM-IV-tr van de autistische stoornis
Beeldverantwoording
Register
Review

Mondzorg bij mensen met een beperking is een qua lay-out fraai vormgegeven studieboek, rijkelijk geïllustreerd met mooi fotomateriaal. Het bevat een schat aan informatie en beschrijft de mondzorg bij mensen met een beperking in de breedst mogelijke zin. Een belangrijke leidraad voor de beschrijving van de materie is de klinische praktijk. Bij specifieke onderwerpen, zoals de juridische aspecten, psychopathologie en aangeboren gebitsafwijkingen, werden gerenommeerde auteurs betrokken en diverse collega's met langjarige klinische ervaring lazen mee. [...] Een aanrader voor alle mondzorgprofessionals met affiniteit voor mensen met een beperking in de algemene en bijzonder tandheelkundige praktijk".
Nederlands Tandartsenblad
, april 2012


"In heldere taal wordt een actueel overzicht gegeven van de gehandicaptenzorg in Nederland. De verschillende soorten beperkingen van lichamelijk tot en met ernstig meervoudige, neurologische aandoeningen en zintuigstoornissen worden in algemene zin behandeld, met daarnaast de (mogelijke) gevolgen voor de mondgezondheid, de behandeling daarvan en een aantal praktische adviezen voor de mondzorgverlening. [...] Kortom, hier ligt een zeer compleet en helder geschreven handboek, een ‘must’ voor studenten mondzorgkunde en tandheelkunde, en voor praktiserende mondhygiënisten en tandartsen [...].
Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde,
maart 2012

Productdetails
Uitgavejaar 2011
ISBN 9789085620983
Verschijningsdatum 27 okt. 2011
Omvang 304
Editie 1
Auteur(s) Dyonne Broers
Taal Nederlands

Scroll to top