PION Peuters in Ontwikkeling

een observatielijst voor peuters met spraak- en taalproblemen

  • C. Kuijpers, L. Vermeulen
€ 40,30
5% studentenkorting Bestel twee verschillende Nederlandstalige boeken en krijg 5% studentenkorting
Bekijk online exemplaar
Informatie
Beschrijving
PION is een ontwikkelingsvolgsysteem speciaal samen- gesteld voor peuters met spraak- en taalontwikkelings- problemen. Het geeft de gebruiker de mogelijkheid om de totale ontwikkeling van het kind evenals de voorwaarden nauwgezet en gestructureerd te volgen. Stagnaties kunnen tijdig gesignaleerd worden, waarna diagnostiek en behandeling kunnen worden inge- zet. Vaardigheden die het kind al beheerst of die in ontwikkeling zijn, kunnen op basis van de informatie uit PION verder worden gestimuleerd. PION kan op efficiënte wijze binnen het methodisch-cyclisch hande- len informatie leveren voor het individuele handelings- plan van het kind en vervolmaakt de overdracht naar het vervolgonderwijs. Het instrument kan ook binnen de reguliere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden ingezet om de ontwikkeling van jonge kinde- ren gericht te volgen en te ondersteunen. Bovendien is het zeer geschikt voor gebruik binnen de zorg en het onderwijs voor kinderen met andere dan taalont- wikkelingsproblemen. Belangrijk uitgangspunt van het instrument is het aanreiken van herkenbare en eendui- dige observaties.
Vakgebieden
Productdetails
Uitgavejaar 2011
ISBN 9789033484049
Serie Kentalis-reeks
Verschijningsdatum 19 mei 2011
Omvang 136
Editie 1
Auteur(s) C. Kuijpers, L. Vermeulen
Reeksnummer 5
Bindwijze Ingenaaid
Taal Nederlands
Gerelateerde producten
9780367141400.jpg
Psychotherapy and Aphasia Kate H. Meredith Giles N. Yeates
€ 38,32
9780132755962.jpg
Children's Speech Sharynne McLeod Elise Baker
€ 112,26
9789033440311_3.jpg
Articulatie in de praktijk G. Huybrechts W. Decoster
€ 25,30
9781597560917.jpg
€ 72,02
9781138939936_2.jpg
€ 127,78

Scroll to top