ProActive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk

  • Marc Bakker
€ 67,95
5% studentenkorting Bestel twee verschillende Nederlandstalige voorgeschreven studieboeken en krijg 5% studentenkorting
Bekijk online exemplaar
Informatie
Beschrijving
Als verpleegkundige ben je nauw betrokken bij de actuele gezondheidstoestand van je patiënt en vaak ben je eerste getuige van (soms acute) veranderingen hierin. Goed kunnen klinisch redeneren is dan ook een essentiële beroepsvaardigheid. Bij het klinisch redeneren spelen drie competenties een belangrijke rol: observeren, analyseren en communiceren. ProActive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk helpt verpleegkundigen om een professionele beoordeling te maken van ‘hoe het gaat’ met de patiënt en om diens klinische toestand inzichtelijk te maken. In het boek worden de 18 zorgthema’s van de International Classifi cation of Functions (ICF) van de World Health Organization (WHO) gecombineerd met de drie speerpunten van patiëntgerichte zorg: welbevinden, lichaamsfuncties en het functioneren van de patiënt. Zo wordt duidelijk wat goed gaat en wat niet, wat de klinische problemen, stoornissen en beperkingen zijn en welke interactie er is in de problematiek bij de patiënt. Voor elk van de 18 in dit boek behandelde zorgthema’s is een praktische mindmap ontworpen waarin de belangrijkste klinische aandachtspunten zijn weergegeven. In deze nieuwe druk is een deel toegevoegd over het speciaal ontwikkelde Time-outpraktijkmodel, waarmee je op een eenduidige, gestructureerde en beroepsgerichte manier leert hoe je klinisch redeneren toepast in de praktijk. Deel II, waarin de vakinhoudelijke biomedische kennisbasis rond de ICF-zorgthema’s aan bod komt, is uitgebreid met drie nieuwe zorgthema’s: Welbevinden, Mentale functies en Voortplantingsfuncties. De zorgthema’s worden in deze druk in de volgorde van de ABCDE-methodiek behandeld. De mindmaps zijn uitgebreid, inhoudelijk herzien en opnieuw vormgegeven. Bij dit boek hoort ook een website waarop je klinisch redeneren in de praktijk kunt brengen met behulp van de Time-out-applicatie en realistische casuïstiek. Marc Bakker is verpleegkundige en opleider in hart en nieren en was onder andere werkzaam in de intensive care, spoedeisende hulp, cardiac care, anesthesie, recovery care, pediatrie, interne geneeskunde, oncologie, neurologie, orthopedie, chirurgie, psychogeriatrie en psychiatrie. Hij is grondlegger van ProActive Nursing binnen de VUmc Academie en geeft al meer dan dertig jaar colleges, cursussen, workshops en masterclasses aan vele (hoge)scholen en zorginstellingen in Nederland, België en de Caraïben. Hij geniet landelijk aanzien als pionier en autoriteit op het gebied van het klinisch redeneren.
Productdetails
Uitgavejaar 2022
ISBN 9789089538079
Verschijningsdatum 2 mei 2022
Omvang 684
Editie 3
Auteur(s) Marc Bakker
Taal Nederlands

Scroll to top