Probleemgeoriënteerd denken in de farmacotherapie

een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek

  • R. van Westrhenen T. van Gelder J.F.F. Lekkerkerker J.H.M. Schellens
€ 50,00
5% studentenkorting Bestel twee verschillende Nederlandstalige boeken en krijg 5% studentenkorting
Bekijk online exemplaar
Informatie
Beschrijving
De farmacologie en in het bijzonder de farmacotherapie wordt door velen gezien als een 'moeilijk' onderdeel van de studies farmacie en geneeskunde. In de curricula is het vaak een weinig praktisch vak, met een hoog abstract gehalte. In Probleemgeoriënteerd denken in de farmacotherapie wordt een praktische invalshoek gekozen. De lezer maakt zich het klinisch redeneren eigen op verschillende probleemgebieden aan de hand van casuïstiek, zoals die zich in de klinische praktijk van alle dag voor kan doen. In een zeer praktische vraag- en antwoordopzet wordt een klinisch probleem op systematische wijze uitgediept aan de hand van een gepresenteerde patiënt. Uitkomsten van anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek leiden tot een diagnose en een medicamenteuze behandeling. Wanneer wordt overgegaan tot het voorschrijven van geneesmiddelen moet de arts zich bewust zijn van het mogelijke bijwerkingenprofiel, mogelijke interacties, van kinetische veranderingen bij nier- en leverfunctiestoornissen en van specifieke veiligheidsaspecten.

Dit boek is een must voor alle professionals die te maken hebben met het voorschrijven van geneesmiddelen of dit in de toekomst zullen doen. Te denken valt aan studenten geneeskunde en farmacie, coassistenten, apothekers, en (klinisch) farmacologen, maar juist ook aan huisartsen, SEH-artsen, internisten en overige medisch specialisten die te maken krijgen met farmacotherapeutische behandeling van patiënten.
Productdetails
Uitgavejaar 2015
ISBN 9789058982728
Serie Probleemgeoriënteerd denken in de geneeskunde
Verschijningsdatum 30 mrt. 2015
Omvang 212
Redactie R. van Westrhenen T. van Gelder J.F.F. Lekkerkerker J.H.M. Schellens
Editie 1
Taal Nederlands

Scroll to top