Probleemgeoriënteerd denken in het management van de luchtweg

een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek

  • D.G. Snijdelaar
€ 57,50
5% studentenkorting Bestel twee verschillende Nederlandstalige voorgeschreven studieboeken en krijg 5% studentenkorting
Bekijk online exemplaar
Informatie
Beschrijving

In de meeste life support-cursussen wordt gebruik gemaakt van het ‘ABCDalgoritme’. Dit algoritme bepaalt de volgorde van handelen als het gaat om acute levensbedreigende situaties. De eerste letter in dit algoritme staat voor Airway (luchtweg) en het is dan ook de luchtweg waar het eerst de aandacht naar uitgaat bij de benadering van de acute patiënt. Na het veiligstellen van de luchtweg wordt de aandacht gericht op de B van Breathing of Beademen. Het hebben van kennis en (basale) vaardigheden in het management van de luchtweg en beademen is daarom belangrijk voor elke arts of medewerker in de zorg die met acute patiënten te maken krijgt. Als deze kennis en vaardigheden niet toereikend zijn, wordt vaak de hulp van de anesthesioloog ingeroepen. Gedurende zijn 5-jarige opleiding wordt de anesthesioloog getraind in het luchtwegmanagement en het beademen van patiënten, ook in acute en extreme omstandigheden. De anesthesioloog maakt hiervoor gedurende zijn opleiding, en in zijn latere beroepsuitoefening, gebruik van een veelheid aan (invasieve en non-invasieve) luchtweg- en beademingtechnieken.

Dit boek is gericht op elke medewerker in de zorg die te maken krijgt met mogelijke luchtweg- en beademingsproblemen. Hieronder vallen anesthesiologen, intensivisten, spoedeisendehulpartsen, militaire artsen, artsen werkzaam in mobiele traumateams en uiteraard iedereen die daarvoor in opleiding is. Echter ook voor anesthesiemedewerkers, verkoeverkamermedewerkers en verpleegkundigen werkzaam op de ambulance, intensive care en spoedeisende hulp, zijn de in dit boek behandelde problemen relevant, herkenbaar en leerzaam.

Inhoudsopgave

1 De patiënt voor een tonsillectomie op de preoperatieve polikliniek Krenz, Bergman, Eindhoven / 2 De patiënt voor een mamma-augmentatie Koopmans, Eindhoven, Dikkers / 3 De student geneeskunde vraagt wat wordt bedoeld met ‘shuntfractie’ Snijdelaar, Lerou / 4 Luchtwegmanagement voor de patiënt met een cardiogene shock Hendriks, Snijdelaar / 5 De coassistent vraagt aan u; wat bedoelt nu eigenlijk met ‘pre-oxygeneren’? Rutten, Snijdelaar / 6 Een obese patiënte voor een spoedsectiocaesarea Eindhoven, Snijdelaar / 7 De dagbehandelingpatiënt Jung, Molenbuur, Klaver / 8 Een patiënt in buikligging wordt accidenteel gedetubeerd Hamaekers, Klaver / 9 De lekkende cuff bij een patiënt in een halotractie op de intensive care Regtien, Venema / 10 De morbide obese patiënt voor een maagbandje Baerdemaeker, Struys / 11 De bewusteloze traumapatient die vast zit in de auto Dercksen, Eindhoven, Rutten / 12 De neurologisch beschadigde patiënt op de intensive care Fikkers, Delwig / 13 De firma geeft u een mooie videolaryngoscoop in bruikleen Molenbuur, Venema 14 Patiënt voor een VATS Steenhuisen, Tjong Joe Wai, Zandstra 15 Kind met het syndroom van Pierre Robin Kiewiet, Krenz, Eindhoven / 16 Patiënt met een nabloeding na een partiële tongresectie met halsklierdissectie Dieleman, Merkx, Snijdelaar / 17 De mislukte spinaal bij een acute sectio Hendriks, Snijdelaar, Eindhoven / 18 De patiënt voor colonscopie onder sedatie Rutten, Snijdelaar / 19 Een patiënt met verdenking op inhalatietrauma Scheffer, Zandstra / 20 Een operazangeres/professionele stemgebruiker komt voor een appendectomie Krenz, Eindhoven, Dikkers / 21 Een zeer groot struma Venema, Fernhout, Eindhoven / 22 Een patiëntje met een stridor Venema, Molenbuur, Eindhoven / 23 Een klein gaatje van der Heijden, Snijdelaar / 24 De patiënt voor een trachearesectie Krenz, Eindhoven / 25 Rapid sequence inductie Zandstra, Snijdelaar / 26 De dood op tafel; juridische implicaties / Diejen, Snijdelaar / 27 Waar is nu het legoblokje? Valk, Eindhoven, Dikkers / 28 Patiënt met een ernstig aangezichtstrauma Kiewiet, Eindhoven, Valk / 29 Wakkere fiberoptische intubatie Hamaekers, Kessner 30 Ezelsbruggetjes Bos, Hendriks / 31 Licht in de luchtweg Dercksen, Klaver / 32 De patiënt met een peritonsillair abces Van der Beek, Snijdelaar / 33 Nuchter? Hoogerwerf, Bruaset / 34 Non-invasieve beademing Verwiel, Snijdelaar / 35 De patiënt met een status astmaticus op de SEH Dijkema, Zijlstra / 36 Luchtwegmanagement bij stompelarynxletselverhanging Zandstra, Kiewiet, Snijdelaar / 37 Brand! Snijdelaar, Marres, Eindhoven / 38 Kind met een glycogeenstapelingsziekte komt voor MRI Yntema, Krenz, Eindhoven / 39 Uitgeputte patiënt met emfyseem presenteert zich op SEH Dijkema, Zijlstra / 40 Detubatie Corstjens, Krenz, Venema / 41 Epiglottitis Molenbuur, Hamaekers / 42 Patiënt met een halswervelfractuur Regtien, Eindhoven / 43 De chirurgische luchtweg door de anesthesioloog Bruijstens, Bleeker, Staatsen / 44 Tube of tracheostoma Dijkema, Corstjens / 45 Transport vanaf SEH; tube? Dijkema, Regtien / 46 De drenkeling Bierens, Snijdelaar / 47 De patiënt met een larynxtumor Hamaekers / 48 Patiënt met thoraxletsel en schedelhersenletsel Jung, Regtien

Productdetails
Uitgavejaar 2010
ISBN 9789058981752
Verschijningsdatum 1 nov. 2010
Redactie D.G. Snijdelaar
Editie 1
Auteur(s) G.B. Eindhoven
Taal Nederlands

Scroll to top