Verloskunde

  • Prof.dr. G.G. Essed / Drs. Ch. Pfaff / Y
€ 19,50
5% studentenkorting Bestel twee verschillende Nederlandstalige boeken en krijg 5% studentenkorting
Bekijk online exemplaar
Informatie
Beschrijving

Dit boek behandelt het obstetrisch onderzoek, dat bij uitstek het aan­dachtsgebied vormt van verloskun­digen, huisartsen en gynaecologen. De auteurs hebben getracht de exper­tise vanuit deze verschillende invals­hoeken te bundelen tot algemene richtlijnen voor goed obstetrisch han­delen. Om de ratio achter het verlos­kundig beleid en obstetrische ingre­pen te kunnen begrijpen, zijn kennis en inzicht in de fysiologische proces­sen, die zich tijdens een zwangerschap bij zwangere en foetus afspelen, on­ontbeerlijk. Deze worden dan ook, zij het summier, behandeld. Aan risico­selectie wordt expliciet aandacht be­steed. Adequaat omgaan met de (risico)selectieprocedures vormt im­mers de basis van het typisch Neder­landse verloskundige zorgsysteem. Beleids-, begeleidings- en handvaar­digheden tijdens de baring zijn uiter­aard een zwaartepunt in dit boek. De ontsluitingsperiode, de uitdrijvings­periode, het nageboortetijdperk en de kraambedperiode worden afzonder­lijk besproken. Steeds wordt eerst theoretische achtergrondinformatie gegeven, waarna de noodzakelijke vaardigheden systematisch worden beschreven. Ook wordt gedetailleerd ingegaan op een aantal speciale vaar­digheden die in uitzonderlijke om­standigheden tijdens de baring moe­ten kunnen worden uitgevoerd. Tenslotte wordt algemene en praktische informatie verschaft omtrent de or­ganisatie van de verloskundige zorg in Nederland. Dit boek is met name bedoeld voor medisch studenten, verloskundigen in opleiding en arts-assistenten in de vervolgopleiding tot huisarts of gynaecoloog. Wellicht kan het tevens van nut zijn bij nascholingsprogram­ma’s.

Inhoudsopgave

Anatomische en fysiologische veranderingen in de zwangerschap
Anatomie en fysiologie van de voortlanting
Aanpassingen in het moederlijk organisme
Eerste controle
Anamnese
Fysisch-diagnostisch en labora­toriumonderzoek
Risicoselectie
Vervolgcontroles
Periodiek onderzoek tijdens de zwangerschap
Informatie en adviezen aan de aanstaande ouders
Begeleiding van de baring
Ontsluitingsperiode
Uitdrijvingsperiode
Nageboortetijdperk en post­placentaire periode
Neonataal onderzoek
Bijzondere vaardigheden tijdens de baring
Baring bij stuitligging
Begeleiding van het kraambed
Kraambedperiode en nacontrole
Addendum
Beroepen in de verloskundige zorgverlening
Verloskundige hulpverlener en plaats van bevalling
Praktijkorganisatie

Productdetails
Uitgavejaar 2005
ISBN 9789077201121
Serie Vaardigheden in de geneeskunde
Verschijningsdatum 1 jan. 2005
Omvang 148 p.
Auteur(s) Prof.dr. G.G. Essed / Drs. Ch. Pfaff / Y
Bindwijze Hardcover
Taal Nederlands
Uit dezelfde reeks
Het onderzoek van het oor, de neus, de mond, de keel en de hals
€ 19,50
het onderzoek van de buik
het onderzoek van de buik Dr. A. Drenthe-Schonk / Prof. dr. E.Hein
€ 19,50
Gerelateerde producten
breast_1.jpg
€ 200,94
9781496365750.jpg
Biopsy Interpretation of the Breast Stuart J. Schnitt Laura C. Collins
Speciale prijs € 119,95 Normale prijs € 163,50
It Starts with the Egg
It Starts with the Egg Rebecca Fett
€ 18,38
Preconception Health and Care: A Life Course Approach
Preconception Health and Care: A Life Course Approach Jill Shawe Eric A.P. Steegers Sarah Verbiest
€ 69,99

Scroll to top